Перейти до контенту

Робота соціально-психологічної служби

Соціально-психологічна служба у ліцеї організована для створення сприятливих умов для розвитку і соціалізації, психологічного комфорту і безпеки учнів, атмосфери взаємодопомоги та співробітництва у навчально-виховному процесі між педагогами, учнями та батьками

Склад соціально – психологічної служби:

Антончук Тетяна Петрівна – практичний психолог

Основним завданням служби :

Забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психологічних особливостей.
Консультативна робота з учнями, батьками та вчителями з питань особливостей навчання, виховання, розвитку учнів на різних вікових етапах.
Співпраця з педагогічним колективом, участь у роботі педрад з метою покращення навчально - виховного процесу та вживання заходів щодо попередження емоційного вигорання.
Вивчення індивідуальних особливостей учнів, їх інтересів, нахилів з метою розвитку пізнавальної активності у навчанні та вихованні.
Надання допомоги у професійному та особистому самовизначенні.

Соціально-психологічна служба закладу:

Здійснює психологічний супровід розвитку дитини.
Визначає психологічну готовність дітей до навчання в школі (діагностична та корекційна робота з дітьми, що виявились не готові до школи).
Вивчення процесу адаптації першокласників та п’ятикласників до шкільного життя.
Психологічний супровід розвитку підлітків (діагностика особистісних рис та якостей, особливостей характеру, стимулювання саморозвитку та самовиховання, консультування з особистісних проблем, тематичні бесіди, навчальні заняття, тренінги, психологічна допомога в кризових ситуаціях).
Допомога в професійному самовизначенні старшокласників.
Робота з учнями старшого шкільного віку (виявлення психологічної готовності до «дорослого життя»).
Виявлення дітей «групи ризику» (діти, що мають труднощі в навчанні, поведінці; емоційні розлади).Рекомендації батькам, вчителям, учням.
Профілактика правопорушень.
Орієнтація учнів на здоровий спосіб життя.
Попередження суїцидної поведінки.
Врегулювання конфліктних ситуацій.
Робота з обдарованими дітьми.
Робота з  дітьми сиротами, напівсиротами, з малозабезпечених сімей, з  багатодітних сімей.

В роботі  соціально-психологічної служби використовуються методи:

Казкотерапії – це один із ефективних методів роботи з учнями початкових класів, які зазнають тих чи інших емоційних та поведінкових труднощів. Суть цього методу у створенні особливої казкової атмосфери, яка робить мрії дитини дійсністю, дозволяє дитині вступити у боротьбу зі своїми страхами, комплексами.
 
Арт-терапія (лат. ars - мистецтво, грец. Therapeia - лікування) являє собою методику лікування за допомогою художньої творчості. Арт-терапія сьогодні вважається одним з найбільш м'яких, але ефективних методів, що використовуються в роботі психологами і психотерапевтами.

Колаж робиться з газетних і журнальних вирізок, природних матеріалів, фотографій, кольорового паперу. При виготовленні колажу не виникає напруги, пов'язаної з відсутністю художніх здібностей, саме тому він дозволяє кожному одержати успішний результат. Колаж “Карта мрій класу”.

 

Пісочна терапія найбільш популярний метод психологічної допомоги дітям . Завдяки цьому відносно новому методу, у дитини розвивається здатність до самовираження і творчого сприйняття світу. Пісочна терапія допомагає розвивати у дітей пам’ять, увагу і просторову уяву.

Лялькотерапія використовується для  поліпшення соціальної адаптації, при корекційній роботі зі страхами, порушеннями поведінки, а також для роботи з дітьми, що мають емоційну травму.

Тренінг «Мій улюблений світ  - без насильства»